gebufferde fietspaden

Fiets- en busmarkering van Endurablend

Steden, provincies en gemeenten in de hele VS vertrouwen op Endurablend om hun fiets- en busstroken te markeren. Wegen en snelwegen kunnen problemen veroorzaken tussen automobilisten, buschauffeurs en fietsers omdat ze allemaal denken dat ze voorrang hebben. De optie is om zichtbare gebufferde fietspaden te creëren om verwarring en ongelukken te voorkomen. Door deze rijstroken duidelijk te markeren, helpt u niet alleen deze problemen af ​​te wenden, maar vermindert u ook de verkeerscongestie. Wanneer we Endurablend bus- en fietsverhardingsmarkeringen op de weg aanbrengen, wordt deze geïnstalleerd in een zeshoekig patroon om de wrijving te verhogen en minimaliseer regenwater op het oppervlak.

Redenen waarom stedenbouwkundigen altijd op ons vertrouwen wanneer ze groene wegmarkeringen voor de fiets nodig hebben

Gebufferde fietspadmarkeringen worden gebruikt om delen van de weg aan te duiden die door fietsers worden gebruikt. Hiermee kunnen automobilisten en fietsers gescheiden van elkaar rijden, wat een veilige verkeersomgeving voor iedereen op de weg creëert. Hier bij Pavement Surface Coatings LLC, helpen we onze klanten bij het creëren van de volgende soorten fietspaden:

  • Conventionele fietspaden: Gebruikt om rijbanen aan te duiden voor fietsers die parallel rijden met automobilisten en buschauffeurs.
  • Linker fietsstroken: Bewezen fietspaden in eenrichtingsstraten gedeeld door een mediaan
  • Gebufferde fietsstroken: Deze voegen ruimte toe tussen de fietser en de parkeerstrook
  • Contra-Flow fietspaden: Dit zijn rijstroken voor fietsers die tegen de stroom verkeer ingaan
  • Fietspaden: Gebruikt voor tracks waar geen autoverkeer is
  • Spotbehandeling in conflictgebieden: Deze worden meestal gebruikt op kruispunten en geven fietsers een plek om te stoppen en te wachten om over te steken

Waarom u onze rode wegmarkering op de busbaan kiest

Busstroken zijn te vinden op elke plaats waar veel verkeer is, zoals snelwegen die de stad, de binnenstad en sommige delen van de buitenwijken in en uit leiden. U kunt meestal zien of een rijstrook is aangewezen voor bussen omdat deze een rode of een andere afwisselende kleur heeft. De rijstrook zal meestal worden gemarkeerd met de woorden "Alleen Bus". Het gebruik van buslijnmarkeringen is een perfecte oplossing voor zowel automobilisten als voetgangers.

Er zijn slechts enkele redenen waarom u de wegmarkering van onze busbaan moet kiezen:

  • Het helpt om te voorkomen dat bussen vastlopen in een file
  • Bestuurders zijn alert op de omstandigheden van de weg waarop ze rijden
  • Verbeterde verkeersomstandigheden voor iedereen die de weg gebruikt
  • Verhoogde efficiëntie van openbaar vervoer