Ο Δήμος του Λας Βέγκας είχε εγκαταστήσει προσχηματισμένο θερμοπλαστικό με μοτίβο τούβλου σε ένα διάδρομο από σκυρόδεμα. Το υλικό είχε προβλήματα με τη συγκόλληση και την πρόωρη φθορά. Είχαν μας επισκευάσει τις διασταυρώσεις χρησιμοποιώντας Endurablend. Αυτό το κάναμε με τη χρήση αλέσματος για να αφαιρέσουμε το υπάρχον προδιαμορφωμένο θερμοπλαστικό. Συμπληρώσαμε τις αρθρώσεις με το EB και εφαρμόσαμε ένα λεπτό στρώμα σε όλο το crosswalks. Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε τα στένσιλ και ψεκάσαμε το σχεδιασμό τούβλων. Η πόλη αγαπά το αποτέλεσμα και συνεχίζει να καθορίζει Endurablend για τους διακοσμητικές εφαρμογές διαβάσματος.