Τείχη της θάλασσας

Εκτός από τα καταστρώματα γέφυρας, το Endurablend μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκασμό σε κατακόρυφες επιφάνειες όπως σκυρόδεμα. Τα σκυρόδεμα θαλάσσια τείχη παίρνουν ένα κτύπημα από το αδυσώπητο αλάτι και άμμο. Το Endurablend θα σφραγίσει και θα προστατεύσει την επιφάνεια και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του τοίχου. Μπορούμε ακόμη και να δημιουργήσουμε διακοσμητικά σχέδια στον τοίχο αν το επιθυμούμε.